Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

- Janusz Korczak

Zajęcia umuzykalniające z elementami kształcenia słuchu dla dzieci od 3 roku życia

Zajęcia umuzykalniające uwrażliwiają. Zajęcia z elementami kształcenia słuchu kształtują kreatywność, wyobraźnię oraz różne umiejętności, m.in. pamięć, myślenie czy koncentrację uwagi. Zapraszamy wszystkie dzieci od 3 roku życia. Muzyka jest ważnym elementem w rozwoju dziecka, pełni ona wiele funkcji: uczy – pozwala poznać otaczający nas świat, kształtuje poczucie własnej wartości; bawi – dostarcza dziecku wiele radości podczas tańca, śpiewu czy innych form; rozwija – dziecko w trakcie zabaw muzycznych zaczyna rozumieć, że coś jest rytmiczne; że muzyka może być głośna lub cicha i można ją przedstawić ruchem; wychowuje – pozwala dziecku zrozumieć świat wartości społeczno – moralnych; wspomaga rozwój emocjonalny – dziecko dzięki muzyce może wyrazić swoje pragnienia, uczucia i wyobrażenia; wpływa na ogólny stan dziecka – w czasie zabaw muzyczno-ruchowych następuje rozwój mięśni, poprawa postawy i pracy serca, wzmocnienie układu nerwowego, dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu. Zajęcia umuzykalniające będą prowadzone w różnych formach: śpiew – kształci słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, rozwija aparat głosowy, uwagę, wyobraźnię, dostarcza wiedzy o świecie, sprzyja rozwojowi prawidłowej wymowy, poprawia dykcję; słuchanie muzyki - kształcenie zdolności percepcyjnych wpływa na rozwój mowy i myślenie; a także uwagę słuchową, uczy wrażliwości; ruch przy muzyce – czyli gimnastyka ciała, która poprawia krążenie, dotlenia organizm, stanowi źródło radości i odprężenia; wyrabia zdolności koncentracji i uwagi, kształci szybką orientacją, refleks, pobudza aktywność i rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię i pamięć; gra na instrumentach – rozwija muzykalność, ale także sprawia dużo radości, uczy przeżywać muzykę; tworzenie prostych melodii – improwizacje mają wpływ na aktywność twórczą dziecka. A także: zagadki muzyczne, zabawa w echo, recytacja rytmizowanego tekstu z wyklaskiwaniem, wyklaskiwanie rytmu, słuchanie muzyki (ralaksacyjnej i poważnej), zabawy taneczne.

Łucja Figacz MALYwielki.pl

Zajęcia prowadzi Łucja Figacz - studentka wychowania muzyczno-ruchowego. Brała udział w warsztatach dla nauczycieli-entuzjastów muzyki. Śpiwa i gra w teatrze muzycznym „Od Czapy“. Uczęszczała na lekcje śpiewu prowadzone przez Małgorzate Godlewską. Uczestniczyła w przystanku PaT i warsztatach wokalnych prowadzonych przez Katarzynę Idzikowską i Roberta Osamę. Harcerka z doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

„Muzyka stanowi bardzo ważną część mojego życia. Jest to moje hobby, sposób na spędzanie wolnego czasu oraz odskocznia od rzeczywistości. Cieszę się, że mogę łączyć pasję z pracą."
Łucja Figacz

Cena: 30 zł / jedno spotkanie

© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim