Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

- Janusz Korczak

Konsultacje psychologiczne

Psycholog to osoba, która ze względu na swoją wiedzę, kompetencje i doświadczenie może nieść pomoc w różnych sytuacjach, zarówno tych traumatycznych jak i zwyczajnych codziennych trudnościach. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, które z sytuacji trudnych wymagają kontaktu ze specjalistą. Trzeba pamiętać, że każdy ma prawo do tego, aby szukać pomocy, nawet jeśli wszystkim wokół nasz problem wydaje się błahy. Jeśli dla nas jest on ważny, to będzie on ważny również dla psychologa.

Kontakt z psychologiem niejednokrotnie wywołuje u nas lęk, napięcie, niepewność. Najczęściej wynika to z faktu, że boimy się tego, co jest nam obce, nieznane. Boimy się, że zostaniemy źle ocenieni, że usłyszymy coś przykrego. Tymczasem praca psychologa polega na dbaniu o dobro drugiego człowieka, a ponieważ ma on większą wiedzę i doświadczenie to potrafi z dystansem spojrzeć na naszą sytuację i sytuację naszych dzieci. Pomaga nam je zrozumieć, pomaga w szukaniu rozwiązań, wysłuchuje, wspiera, ale nie daje gotowej recepty, gdyż tylko wspólnie wypracowany pomysł, może przynieść największe korzyści.

Dziecko nie jest „małym dorosłym”, dlatego często nie potrafi reagować w sposób w jaki oczekują tego rodzice. Dzieci mają inną hierarchię wartości, inaczej rozumieją, w inny sposób niż dorośli dążą do zaspokajania swoich potrzeb. Psycholog może nas upewnić w słuszności podejmowanych działań, pomoże zrozumieć reakcje nasze i naszego dziecka, uspokoić, jeśli dane zachowanie nie jest przejawem poważnego zaburzenia, lub w przeciwnym razie wskazać miejsce gdzie możemy uzyskać konkretną pomoc. Psycholog wskaże nam jak wspierać rozwój dziecka.

Psychologa obowiązuje etyka zawodowa, z której wynika m.in. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. W przypadku dziecka o wszystkim decydują rodzice. Żadne badanie nie może być przeprowadzone bez ich zgody. To oni decydują czy i komu mogą być przekazane informacje czy diagnoza. Proponujemy konsultacje psychologiczne: w sprawie problemów edukacyjnych, emocjonalnych, wychowawczych, w sprawach rodzinnych (pojawienie się rodzeństwa, rozstanie rodziców, itp., badanie inteligencji doradztwo zawodowe

© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim