Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

- Janusz Korczak

Trening Koncentracji Uwagi i Pamięci

Zajęcia dla dzieci od 4 do 9 roku życia, z podziałem na grupy wiekowe.

Warto doskonalić u dzieci umiejętności koncentracji uwagi, w tym skupiania się i wydłużania czasu koncentracji, już od najmłodszych lat. Najlepiej poprzez interesujące zajęcia, które zmotywują je do działania.

Nabywanie umiejętności koncentracji powinno wynikać z wewnętrznej motywacji dziecka, do trwania przy jakiejś czynności, a przede wszystkim z chęci doprowadzenia swoich działań do końca. Dziecko nie powinno czuć żadnego przymusu, a trening koncentracji powinien być dla niego przyjemny i atrakcyjny. Nikt nie lubi się nudzić. Bo wiadomo, że to, co nudne, nigdy nie przykuje uwagi. Dlatego nasze zajęcia – trening koncentracji uwagi i pamięci są przygotowywane w taki sposób, aby dziecko uczyło się, bawiąc. Prowadzone przez nas warsztaty służą rozwijaniu umiejętności związanych z pamięcią, w szczególności semantyczną, która z kolei połączona jest z językiem i kojarzeniem faktów. Dzięki temu dziecko w umiejętny sposób uczy się łączyć ze sobą informacje. Pamięć semantyczna jest najczęściej wykorzystywana w szkole.

Podczas zajęć wykorzystujemy różne metody pracy pedagogicznej oraz nasze wieloletnie doświadczenie. Staramy się, aby zajęcia były prowadzone w atrakcyjny sposób, aby wzbudzały ciekawość i w naturalny sposób aktywizowały dzieci. A przede wszystkim – by motywowały do poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

Warsztaty prowadzone są przez pedagoga, specjalistę terapii pedagogicznej.

Cena: opłata miesięczna - 120 zł

© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim