Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

- Janusz Korczak

Warsztaty rozwojowe dla dzieci Treser Junior

Są to edukacyjno-ruchowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oparte na wspólnej zabawie i ćwiczeniach z psem lub na naśladowaniu jego zachowań, rozwijające empatię, wysoką samoocenę, akceptację, komunikację interpersonalną, silnie wspierające rozwój dzieci, a więc zabawa, nauka i poznawanie okalającego świata w łagodnej i pełnej wyrozumiałości oraz życzliwości formie, nacechowanej szacunkiem dla człowieka i zwierzęcia.

Treser Junior to autorski program, którego głównym celem jest wspieranie dzieci w rozwoju psychoruchowym, komunikacji i socjalizacji, ułatwienie nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, a także z rodzicami w przypadku, gdy również ich uda się włączyć do zajęć. Program szczególnie korzystnie wpływa na rozwój relacji poza zajęciami, ponieważ dzieci (rodzic i dziecko) znajdują wspólny temat do rozmowy, łączą ich wspólne przeżycia i emocje związane z poznawaniem (dla obojga) nieznanego do tej pory świata.

Treser Junior to 10. cyklicznych spotkań warsztatowych, podczas których dziecko (i rodzic) zdobywa kolejne sprawności otrzymując jednocześnie poświadczający ten fakt znaczek do naklejenia na karnecie:

  1. Koniczyna - poznanie zasad nawiązania kontaktu socjalnego tresera z psem i metody naprowadzania.
  2. Dobre zwyczaje - poznanie zasad dobrego wychowania psa + ćwiczenia naprowadzania.
  3. Zdrowie i higiena – poznanie zasad dbania o zdrowie i higienę psa + ćwiczenia naprowadzania oraz poznanie metody kształtowania.
  4. Sygnały uspakajające - poznanie podstawowych elementów mowy ciała psa + ćwiczenia naprowadzania oraz kształtowania.
  5. Metody pozytywne - nauka techniki wyłapywania oraz powtórzenie naprowadzania i kształtowania (ćwiczenia). Zdobycie umiejętności dobierania odpowiedniej metody do komendy.
  6. Drabina agresji - poznanie kolejnych elementów mowy ciała psa.
  7. Samo nagradzanie - dalsze zdobywanie umiejętności rozumienia zachowań psa.
  8. Łańcuch łowiecki - dalsze zdobywanie umiejętności rozumienia zachowań psa.
  9. Eliminacja zachowań - poznanie metod zapobiegania niechcianym zachowaniom psa.
  10. Rodowód - poznanie elementów prawa polskiego dotyczących posiadania psa.

Warsztaty kończą się wspólnym namalowaniem portretu psa, który jest zabierany przez dzieci do domu na pamiątkę oraz wręczeniem dyplomów.
Prowadzi Agnieszka Czech.

W cykl warsztatów wchodzi 10 spotkań – 60 minut, odbywających się codziennie.
Termin: 28.07.2014 – 8.08.2014, godz. 1100
Cena: 35 zł / jedno spotkanie

© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim