Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

- Janusz Korczak

Integracja Bilateralna (Terapia Bilateralna)

„Ruch jest podstawą wszystkich naszych działań, poprzez które ucieleśniają się nasze możliwości uczenia się, nasze zmysły i możliwości wyrażania.” C. Hannaford (1995)

Co to jest integracja bilateralna?

Integracja Bilateralna to integracja pracy obu półkul mózgowych przez odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń ruchowych. Wpływa korzystnie na rozwój ruchowy i procesy poznawcze. W szczególności kierowana jest do dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

Czynnościami wymagającymi takiej współpracy obu stron ciała (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu) są np. ciecie nożyczkami, łapanie piłki, szycie.

Rozwój automatycznej dwustronnej integracji poprzez wykorzystanie aktywności fizycznej dla każdego człowieka ma daleko idące korzyści. Poprzez dwustronna integrację wpływamy na motorykę, zdolność do koordynowania działania wszystkich części ciała, rozwijanie lateralizacji przez jednoczesne ćwiczenia jednej strony ciała, podczas gdy druga strona wykonuje ruchy przeciwne. Naszym celem jest spowodowanie dojrzewania centralnego układu nerwowego, poprawa koordynacji i integracji sensorycznej.

Kładziemy nacisk na integrację i współpracę funkcji obupółkulowych mózgu i wykorzystaniem tego w specjalnie hierarchicznie ułożonym programie. Nasz cel to, aby u dzieci i osób dorosłych, w zależności od ich potrzeb, stymulować lub hamować układ motoryczny, sensoryczny i manifestujące się nieprawidłowe zachowania. Ćwiczenia te są pomocne dla szerokiego spektrum zaburzeń. Bez względu na to, jaki jest stopień zaburzeń to każdy może w tym programie osiągnąć poprawę.

Przez akceptację związków między móżdżkiem, ruchem i funkcjami poznawczymi uwaga naukowców została skierowana na stronę neurofizjologii trudności w nauce i skutków, jakie mogą powodować nieistniejące połączenia lub źle funkcjonujące połączenia między półkulowe i nieprawidłowa lateralizacja.

Rozwój ruchowy i poznawczy dzieci są ze sobą ściśle związane. „W wypadku genetycznych lub uwarunkowanych środowiskowo (rozwojowo) zakłóceń, które dotyczą układu motorycznego (np. zaburzenia koordynacji) lub funkcji poznawczych (np. ADHD) to często jest tak, że zarówno funkcje ruchowe jak też poznawcze są zaburzone, jednak nie zdarza się, że tylko jedna z tych funkcji jest uszkodzona.” A. Diamond (2000)

Jeśli ćwiczenia są wprowadzane stopniowo i ostrożnie, to program dwustronnej integracji poprawia:

  • świadomość ciała;
  • równowagę statyczną i dynamiczą;
  • kontrolę postawy;
  • współprace między półkulami;
  • współpracę ciała w obrębie góra/dół, lewo/prawo, przód/tył;
  • poczucie kierunku;
  • pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu;
  • automatyzacje ruchu;
  • wielozadaniowość;
  • funkcje fizyczne, umiejętności poznawcze, percepcję, dyskryminację uwagi i pamięci.

Na podstawie testów diagnostycznych i kontrolnych spotkań tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi. Ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie. Czas trwania może być zwiększany w zależności od potrzeb i motywacji dziecka. 10-15 minut ćwiczeń każdego dnia powoduje mierzalne zmiany w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Regularność jest podstawowym warunkiem sukcesu.

Pierwsze spotkanie diagnostyczne (około 50 min) + kolejne spotkanie (około 40 min) z przekazaniem i omówiniem opisanej diagnozy i ćwiczeń terapeutycznych oraz poinstruowaniem rodziców – 120zł.

Spotkania kontrolne (co dwa tygodnie) – 60zł.

© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim