Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

- Janusz Korczak

Integracja Sensoryczna (SI)

Integracja sensoryczna, czyli SI jest procesem organizacyjnym i informacyjnym ciała. Polega na odczuwaniu i odczytywaniu informacji, które pochodzą z poszczególnych, ludzkich układów zmysłowych. Należą do nich dotyk, węch, smak, wzrok oraz słuch. Ponadto do tego procesu zalicza się takie zmysły, jak układ przedsionkowy, czyli równowaga i czucie całego ciała. Zachodzące w organizmie procesy integracji sensorycznej wykorzystywane są do celowego działania.

Integracja sensoryczna to zbiór procesów, które u większości osób przebiega automatycznie. Dzięki temu umożliwia poprawne i sprawne funkcjonowanie oraz powoduje reakcje dostosowane do sytuacji i wymogów społecznych. Dzięki sprawności w obszarze integracji sensorycznej możliwy jest również prawidłowy rozwój sensomotoryczny. Wszystkie bodźce docierające do mózgu poprzez węch, słuch, dotyk i smak są ze sobą ściśle powiązane.

Deficyt, czy brak któregoś z nich powoduje zaburzenia interpretacyjne, prowadzące do złych reakcji lub całkowitego ich braku. Osoby cierpiące na zaniżoną i zaburzoną integracje sensoryczną mają problem z wyrażaniem emocji, a także z interpretacją bodźców zewnętrznych. Postrzegane są jako osoby nerwowe, niespokojne i impulsywne. Ponadto mają problem z koordynacją ruchów, czytaniem i pisaniem. Istnieje szereg objawów, które sugerują zaburzenia w obszarze integracji sensorycznej. Należą do nich między innymi drażliwość, nerwica lub odwrotnie - niepokój, ospałość i lękliwość. Poza tym objawami mogą być kłopoty z utrzymaniem równowagi i koordynacją, nadpobudliwość i problemy z koncentracją.

U dzieci cierpiących na tę dolegliwość można zaobserwować brak reakcji na uderzenie lub agresywną reakcję na dotyk. Dodatkowo unikanie zabaw, które wymagają skupienia oraz zadań, do których niezbędna jest precyzja rąk, np. malowanie, lepienie z plasteliny. Jednym z podstawowych objawów jest jednak bardzo duży problem z samodzielnym zapinaniem guzików, sznurowaniem butów i ubieraniem się.

Wczesne zaobserwowanie niepożądanych i negatywnych objawów pozwala na odpowiednią interwencję, dzięki które dziecko może powrócić do pełnej sprawności. Integracja sensoryczna warszawa to trening pomagający najmłodszym w pokonaniu wszystkich trudności. Dzięki jego zastosowaniu minimalizowane jest negatywne skutki zaburzenia, co przekłada się na polepszenie zachowania, większą sprawność fizyczną dziecka. Trening wpływa także pozytywnie na naukę poprawnych reakcji na bodźce dostarczane do całego ciała.

Wybrane objawy mogące świadczyć o nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców zmysłowych:

  • nadmierny niepokój, drażliwość i impulsywność,
  • lękliwość i postawa wycofywania się,
  • kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową,
  • nadruchliwość i problemy z koncentracją uwagi,
  • nienaturalne domaganie się zabaw związanych z obracaniem się, huśtaniem, podskakiwaniem lub unikanie takich doznań,
  • brak reakcji na uderzenie,
  • unikanie lepienia, malowania palcami i zabaw np. w piasku,
  • wzdrganie się na dotyk,
  • kłopoty z czytaniem, pisaniem.
  • trudności z samodzielnym ubieraniem, zapinaniem guzików, sznurowaniem butów itp.

© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim