o dysleksji

„CZYŻ TO NIE DZIWNE, ŻE ONI WSZYSCY SĄ GENIALNI POMIMO DYSLEKSJI”

Geniusz sławnych dyslektyków nie istnieje pomimo dysleksji, oni są genialni bo są dyslektykami!

Sławni dyslektycy:

 • Hans Christian Andersen
 • Leonardo da Vinci
 • Walt Disney
 • Whoopi Goldberg
 • Nelson Rockefeller
 • Quentin Tarantino

To, że ktoś jest dyslektykiem, nie warunkuje automatycznie geniuszu, ale sama świadomość, że umysł dyslektyka funkcjonuje w taki sam sposób jak umysły niektórych genialnych ludzi, dobrze działa na poczucie własnej wartości dyslektyków. Ważne jest też, by wiedzieć, iż problemy z czytaniem, pisaniem lub matematyką nie oznaczają, że ktoś jest po prostu głupi. Problemy te być może powodują te same funkcje umysłowe, które tworzą geniuszy.

Funkcje mentalne powodujące dysleksję są darem w prawdziwym znaczeniu tego słowa, są naturalną zdolnością, talentem. Stanowią specyficzną właściwość nadającą koloryt indywidualności.

Oto lista podstawowych zdolności, jednakowych dla wszystkich dyslektyków:

 1. Korzystają z wrodzonej zdolności do przetwarzania i kreowania doznań percepcyjnych.
 2. Cechuje ich większa wrażliwość na otoczenie.
 3. Są bardziej ciekawi niż przeciętny człowiek.
 4. Myślą obrazami a nie słowami.
 5. Mają lepszą intuicję i są bardziej przenikliwi.
 6. Myślenie i spostrzeganie ma charakter polisensoryczny (wykorzystują wszystkie zmysły).
 7. Realistycznie przeżywają swoje myśli.
 8. Mają żywą wyobraźnię.

Wymienione powyżej cechy, jeśli nie zostaną stłumione bądź zniszczone przez rodziców lub w procesie edukacji, dają w rezultacie wyższą od przeciętnej inteligencję i ponadprzeciętne zdolności twórcze. Prawdziwy dar dysleksji może zaowocować prawdziwym mistrzostwem.

R. D. Davis, E. M. Braun „Dar dysleksji”

⇐ powrót

© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim